Доц. д-р Петър Борисов

Доц. д-р Петър Борисов

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: peterborisov@gmail.com

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2015 г. – досега – Доцент
 • 2011-2015г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг

Доц. д-р Теодор Радев

Доц. д-р Теодор Радев

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: radev1974@abv.bg

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

 • от 2015 г. – досега – Доцент
 • 2011-2015 г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг

Доц. д-р Костадин Костадинов

Доц. д-р Костадин Костадинов

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: kostadinov8888@gmail.com

Образование

 • ВСИ “Васил Коларов”, специалност Полевъдство, 1995 г.
 • Заемани длъжности за последните пет години
 • Аграрен университет – Пловдив – главен асистент – 2014 г.
 • Аграрен университет – Пловдив – доцент – 2014-2018 г.

Основна област и подобласти на научни изследвания

 • Листно подхранване на патладжан.
 • Биологично производство на оранжерийни зеленчуци- домати, краставици и патладжан.
 • Биологично производство на зеленчуци на открито.
Докторант Росица Ненова

Докторант Росица Ненова

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: rositza.nenova@abv.bg

Образование

Висше – магистър

Заемани длъжности за последните пет години

2017 г. до момента – редовен докторант в Аграрен университет – Пловдив

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на аграрното производство

Докторант Тихомира Радева

Докторант Тихомира Радева

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: tiha789@abv.bg

Образование

висше – магистър

Заемани длъжности за последните пет години

2016 г. – досега – Маркетингов мениджър

Основна област и подобласти на научни изследвания

Маркетинг