Докторант Тихомира Радева

Докторант Тихомира Радева

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: tiha789@abv.bg

Образование

висше – магистър

Заемани длъжности за последните пет години

2016 г. – досега – Маркетингов мениджър

Основна област и подобласти на научни изследвания

Маркетинг