Доц. д-р Теодор Радев

Доц. д-р Теодор Радев

Партньорска организация: Аграрен университет Пловдив

e-mail: radev1974@abv.bg

Образование

висше – доктор

Заемани длъжности за последните пет години

  • от 2015 г. – досега – Доцент
  • 2011-2015 г. – Главен асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Управление на производството, маркетинг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.