Проф. д-р Мая Игнатова

Проф. д-р Мая Игнатова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: maia.ignatova@abv.bg

Образование

Висше, зоотехника

Заемани длъжности за последните пет години

 • Ръководител отдел, директор на ИЖН – Костинброд,
 • Заместник председател на Селскостопанска академия

Основна област и подобласти на научни изследвания

Хранене на селскостопанските животни, качество на животинската продукция

Гл. ас. д-р Евгени Петков

Гл. ас. д-р Евгени Петков

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: mechovet@abv.bg

Образование

 • Магистър ветеринарна медицина – 2003-2008
 • Защитена докторска степен по Птицевъдство – 04.09.2015

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2016 до момента – Главен асистент
 • 2010-2016 – Асисгент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Развъждане и селекция на птиците, отглеждане на птици за месо, усвояване на мъжките пилета от яйценосно направление

Гл. ас. Цветан Цветанов

Гл. ас. Цветан Цветанов

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: tsvetan28@abv.bg

Образование

 • Бакалавър Агрономство – 2001-2005 г., Лесотехнически Университет – София
 • Магистър Растителна защита – 2006-2008 г., Лесотехнически Университет – София

Защитена докторска степен по Пчеларство – 24.04.2017 г.

Заемани длъжности за последните пет години

 • 2018 до момента – Главен асистент
 • 2010-2016 – Асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Влияние на различни системи кошери върху развитието и продуктивността на пчелните семейства

Асистент д-р Красимир Великов

Асистент д-р Красимир Великов

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: sherry_bg@abv.bg

Образование

 • Магистър ветеринарен лекар – 1998-2004 г.
 • Доктор по развъждане, биология и биотехника на осеменяването – от 23.11.2017г.

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в Институт по животновъдни науки – Костинброд

Основна област и подобласти на научни изследвания

Техники за оптимизиране на продуктивни и репродуктивни показатели в зайцевъдството.

Асистент Мария Тодорова

Асистент Мария Тодорова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: mariq_todorova_1@abv.bg

Образование

Магистър ветеринарна медицина 2003-2008

Заемани длъжности за последните пет години

2010 до момента – Асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Хранене на селскостопанските животни, в частност непреживни животни и птици. Използване на алтернативни фуражни източници в (отпадъчни продукти от производството на биогорива, храни от инсектен произход). Изпитване влиянието на биологично активни добавки с потенциал в подобряването на здравето и продуктивността животните.

Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова

Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: eachkakanova@gmail.com

Образование

Магистър – зооинженер

Заемани длъжности за последните пет години

 • Директор на дирекция „Наука, образование и иновации“, Министерство на земеделието и храните;
 • Директор на ЦПО към ССИ; Изп. Директор на РО – АИлФБ
 • Началник отдел „Наука и образование“, Селскостопанска академия, ЦУ
 • Директор на дирекция „Наука, образование и иновации“, ССА-ЦУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

Аграрни науки – Животновъдство – Овцевъдство