Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова

Д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: eachkakanova@gmail.com

Образование

Магистър – зооинженер

Заемани длъжности за последните пет години

  • Директор на дирекция „Наука, образование и иновации“, Министерство на земеделието и храните;
  • Директор на ЦПО към ССИ; Изп. Директор на РО – АИлФБ
  • Началник отдел „Наука и образование“, Селскостопанска академия, ЦУ
  • Директор на дирекция „Наука, образование и иновации“, ССА-ЦУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

Аграрни науки – Животновъдство – Овцевъдство

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.