Асистент Мария Тодорова

Асистент Мария Тодорова

Партньорска организация: Институт по животновъдни науки гр. Костинброд

e-mail: mariq_todorova_1@abv.bg

Образование

Магистър ветеринарна медицина 2003-2008

Заемани длъжности за последните пет години

2010 до момента – Асистент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Хранене на селскостопанските животни, в частност непреживни животни и птици. Използване на алтернативни фуражни източници в (отпадъчни продукти от производството на биогорива, храни от инсектен произход). Изпитване влиянието на биологично активни добавки с потенциал в подобряването на здравето и продуктивността животните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.