Проектът включва

Проектът включва

Разработване на теоретични основи и методически подход за въвеждане на дигиталното земеделие.

Разработване на теоретични модели за развитие на цифровото земеделие: земеделските стопанства, хранителните вериги и кръговата икономика.

Популяризиране на резултатите от проведеното изследване.

По проекта си партнират

По проекта си партнират

Институт по аграрна икономика (базова организация)

Аграрен университет Пловдив

Институт по животновъдни науки – Костинброд

Нов български университет