По проекта си партнират

По проекта си партнират

Институт по аграрна икономика (базова организация)

Аграрен университет Пловдив

Институт по животновъдни науки – Костинброд

Нов български университет