Доц. д-р Васил Къдрев

Доц. д-р Васил Къдрев

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: vkadrev@gmail.com

Образование

  • Висше, магистър по Телекомуникации
  • Доктор в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника
  • Доцент в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Заемани длъжности за последните пет години

Директор на програмен съвет на департамент Телекомуникации в НБУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

  • Телекомуникационни мрежи и системи; ИКТ технологии (фиксирани и мобилни);
  • Корпоративни мрежи, мрежово администриране и мениджмънт; Сигнализации и протоколи в телекомуникациите; Комуникационни мрежи и телетрафик; Математическо и симулационно моделиране в телекомуникациите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.