Гл. ас. д-р Росица Голева

Гл. ас. д-р Росица Голева

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: rgoleva@nbu.bg

Образование

Доктор в научна специалност 5.3. “Комуникационна и компютърна техника” по научна специалност “Комуникационни мрежи и системи“ (2016) Технически университет – София, България Магистърска степен инженер по радиоелектроника (1982) Висш машинно електротехнически институт (ВМЕИ) (Технически университет – София от 1990); София, България, Изчислителна техника

Заемани длъжности за последните пет години

  • Главен асистент, Нов Български университет, департамент по „Информатика“ от 2017
  • Асистент и главен асистент в Катедра „Комуникационни мрежи“, Технически университет – София, България, бул. „Кл. Охридски“ №8, София преди 2017

Основна област и подобласти на научни изследвания

Изследвания и преподаване в областта на комуникационните мрежи, протоколи и качество на обслужването

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.