Гл. ас. д-р Полина Михова-Павлова

Гл. ас. д-р Полина Михова-Павлова

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: pmihova@nbu.bg

Образование

  • Магистър по Компютърни системи и технологии в медицината, НБУ
  • Доктор в професионално научно направление 5.3. “Комуникационна и компютърна техника”

Заемани длъжности за последните пет години

Директор на Програмен съвет към Департамент Здравеопазване и социална работа

Основна област и подобласти на научни изследвания

Разработване и внедряване на медицински софтуерни решения, телемедицина, информационни системи, електронно здравеопазване

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.