Асистент Михаела Михайлова

Асистент Михаела Михайлова

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: m.mihailova92@gmail.com

Образование

Магистър – МИО в УНСС, Изучава право на ЕС , Софийски университет

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в ИАИ София, България

Основна област и подобласти на научни изследвания

Изследвания и преподаване в областта на поземлените отношения с насоченост как новите политики и закони влияят в реалност на аграрния отрасъл.