Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Гл. ас. д-р Красимир Костенаров

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: kraskostenarov@yahoo.com

Образование

  • НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ДОКТОР В НАПРАВЛЕНИЕ 3.8 „ИКОНОМИКА“ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА „МОДИФИКАЦИИ НА МОДЕЛА ЗА ОЦЕНКА НА КАПИТАЛОВИ АКТИВИ, ПРИЛОЖИМИ НА ФОРМИРАЩИ СЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ” УСПЕШНА ЗАЩИТА ПРЕЗ 06.2012 г.
  • УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ МАГИСТЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“
  • УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, СОФИЯ БАКАЛАВЪР ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ“

Заемани длъжности за последните пет години

  • Гл. ас. д-р в Нов български университет
  • Гл. ас. д-р в Институт по аграрна икономика

Основна област и подобласти на научни изследвания

  • Финанси
  • Риск, финансов риск, корпоративен риск; Моделиране на риска; Моделиране на икономически процеси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.