Доц. д-р Иван Боевски

Доц. д-р Иван Боевски

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: ivanboevsky@gmail.com

Образование

Висше,Доктор

Заемани длъжности за последните пет години

Доцент

Основна област и подобласти на научни изследвания

Научни изследвания в областта на новата институционална икономия, (New Institutional Economics) и актьорски ориентирани модели на поведение, Stakeholder Value Models, екологичен мениджмънт на организациите, проект мениджмънт и проект мениджмънт по Европейски програми, стратегически мениджмънт, бизнес стратегии, мениджмънт на организации региони и природни ресурси