Доц. д-р Георги Петров

Доц. д-р Георги Петров

Партньорска организация: Нов Български университет

e-mail: gpetrov@nbu.bg

Образование

  • Висше магистър по Телекомуникации
  • доктор в направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника

Заемани длъжности за последните пет години

и.д. ръководител на депатрамент Телекомуникации в НБУ

Основна област и подобласти на научни изследвания

Широколентови мрежи. Осигуряване на мрежова свързаност в планински и труднодостъпни райони; Вградени системи, Интернет на нещата; Системи сбор данни, цифрова сигнална обработка, обработка на изображения, медицинска измервателна техника, автоматизация, високопроизводителни хетерогенни системи за обработка на данни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.