Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Гл. ас. д-р Даниела Цвяткова

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: daniela_80@abv.bg

Образование

Магистър по икономика специалност „Индустриален мениджмънт”,

Заемани длъжности за последните пет години

  • Асистент до 2013 г. – УНСС, катедра „Предприемачество”;
  • 2013 г. до момента – асистент в Институт по аграрна икономика

Основна област и подобласти на научни изследвания

Предприемачеството, модели на поведение и компетенции на съвременни предприемач, Предприемачество в земеделието и селските райони, Агромаркетинг