XII Международна научна конференция, гр. Охрид, Северна Македония

XII Международна научна конференция, гр. Охрид, Северна Македония

На 01 Юни 2019 г. в гр. Охрид, Северна Македония се състоя XII Международна научна конференция на агроикономистите “Промени и предизвикателства пред аграрната икономика в страните от Югоизточна Европа”. На нея асистент докторант Божура Фиданска с постер представи проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” ДИАГРО.

Тя изтъкна, че едно от най-големите предизвикателства в Република България е въвеждането на дигиталните услуги сред земеделските производители и фермери особено в планинските, полупланинските и трудно достъпните райони. Именно чрез изпълнението на проект ДИАГРО се цели привличане на всички заинтересовани страни и създаване на теоретични модели, които ще спомогнат за улесняване процеса на въвеждане на дигиталните услуги в земеделските стопанства.

.