VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики”2020

VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики”2020

В периода 27-28.10.2020 г. по традиция се състоя VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики” 2020, организирана от Института по аграрна икономика. Конференцията бе открита от  д-р Лозана Василева, зам.министър на земеделието, храните и горите.

“Темите на Седмата международна конференция, организирана  от ИАИ показват, че науката поема подадената и ръка от   бизнеса и икономиката – за  тясна връзка и приложност”- каза  зам.министърът на земеделието Лозана Василева.

И фундаменталната наука в новите обстоятелства  е нужно да стане по-приложна,  каза в приветствието си доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика. Той акцентира, че това изисква не само голям талант и знания, но и голям ресурс.

През вторият ден от конференцията, част от екипа на проект ДИАГРО, ас. Божура Фиданска, доц. д-р Петър Борисов и проф. д-р Димитър Николов представиха доклад “Търсене на дигитални услуги в българското земеделие” с резултати от проведено проучване относно използването и внедряването на дигитални услуги сред земеделските стопани и общините в България.

Голям интрес и добра дискусия се получи сред участниците след представяне на доклада.