VI Международна научна конференция

VI Международна научна конференция

На 23-25 Октомври 2019 г. в гр. София се проведе VI-тата Международна научна конференция “European agriculture and the new CAP 2021-2027: Challenges and opportunities”. Организатор на конференцията е Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия.

По време на конференцията лектори от различни страни като Унгария, Румъния, Италия, Нидерландия, Република Северна Македония, Украйна и САЩ представиха своите научни изследвания по отношение на кръговата икономика, хранителната верига, социалноикономически предизвикателства в селските райони, научените уроци от прилагането на ОСП, земеделие и стокови пазари и др. Поставен бе акцент на приоритетите, върху които ще се фокусира бъдещата ОСП след 2021 г., а именно цифровизацията, опазването на околната среда, рационалното използване на природните ресурси, връзката наука-бизнес и развитие на научните изследвания.

Проект “ДИАГРО” бе представен с постер, като освен целите, задачите и очакваните резултати, ас. Божура Фиданска, участник в проекта, обясни какви изследвания и проучвания се правят до момента по РП 2 “Съвместно иновативно изграждане на научна концепция за дигитално земеделие”. Тя допълни на всички проявили интерес, че резултатите ще бъдат публикувани на ел. страница на проекта много скоро.