ДИАГРО на  Международен панаир – Пловдив

ДИАГРО на Международен панаир – Пловдив

По време на провеждането на едно от най-големите селскостопански изложения АГРА 2019 (20-24 Февруари 2019) в Международен панаир, Пловдив, на щанда на Института по аграрна икономика бе представен проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” (ДИАГРО). От името на проектния колектив в изложението взе участие асистент Божура Фиданска. По време на изложението се разпространиха информационни материали сред посетители на изложението. Проведени бяха срещи с проявилите интерес фермери, производители и преработватели относно целите и дейностите на проекта. Основните теми на срещите бяха свързани с готовността, възможностите и трудностите за въвеждане на цифровизацията в земеделските стопанства.