Специална пресконференция в БТА – представяне на проекта

Специална пресконференция в БТА – представяне на проекта

На 29 Март 2019 г. от 10:00 часа на специална пресконференция в БТА ще се представи проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“.

Проектът е финансиран от Фонд научни изследвания. Ще бъдат представени целите, дейностите, очакваните резултати и ефекти от разработването на проекта и приложението му в практиката.