Втора работна среща на научния колектив на проект

Втора работна среща на научния колектив на проект

На 1 Март 2019 г. в Института по аграрна икономика се състоя втората работна среща на научния колектив на проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“ (ДИАГРО). В срещата участие взеха учени включени в дейностите на Работен пакет  2 „Съвместно иновативно изграждане на научна концепция за дигитално земеделие“. Доц. д-р П. Борисов, ръководител на работния пакет подробно представи ръководство за привличане на ключови заинтересовани страни“. По време на срещата беше направено обсъждане на ръководството и беше прието за изпълнение в рамките на работния пакет.