Кръгла маса на тема “Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката”

Кръгла маса на тема “Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката”

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП на 02 юли се състоя Кръгла маса на тема Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката“. Форумът бе организиран съвместно с ЕЕN при БТПП, както и с департаменти „Телекомуникации“ и „Информатика“ при Нов български университет (НБУ).

На събитието се представиха интересни презентации за преспективите при въвждането на иновациите. НБУ като партньорска организация по проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” ДИАГРО обърна специално внимание на въвеждането на дигиталните иновации в сектор Земеделие.