Информационен семинар гр. Рудозем

Информационен семинар гр. Рудозем

На 6.06.2020 г. в гр. Рудозем, в конферентна зала на х-л Рубис се състоя първият от поредицата информационни семинар по проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” – ДИАГРО. Семинарът се проведе съвместно с представители на Националното сдружение на малки семейни фермери и преработватели. На срещата участие взеха малки земеделски производители от района, представители на местната власт и общинските служби, както и представители на местния бизнес и неправителствения сектор.

Ас. Божура Фиданска от Института по аграрна икономика представи с презентация целите, задачите и дейностите по проект ДИАГРО. Тя запозна аудиторията с ползите от въвеждането и използването на дигиталните услуги в сектор Земеделие.

Ползотворна дискусия  и добри изводи и препоръки се направиха от работата по фокус групи.

Младият фермер Светлозар Шишков представи своето стопанство, като изложи своите виждания относно трудностите при използването на дигиталните услуги при малките стопанства в планинските райони.