Партньори и финансиране

Базова организация Институт по аграрна икономика, гр. София

Партньори: Аграрен университет гр. Пловдив, Институт по животновъдни науки гр. Костинброд и Нов български университет

Финансиран от Фонд научни изследвания, конкурс „Фундаментални научни изследвания – 2018“, Договор № КП-06-Н-26/10 ОТ 18.12.2018 г., срок на изпълнение 18.12.2018 – 18.12.2021 г.