Контакти

Информация за контакти:

Базова организация: Институт по аграрна икономика

Aдрес: София 1113, ул.“Цариградско шосе“ №125, блок 1

Тел.: 02/465 31 53, Факс: 02/465 11 28

Имейл: info@diagro.iae-bg.comУеб сайт: https://diagro.iae-bg.com

Работно време: понеделник – петък, 8:30 – 17:00 часа