VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики”2020

VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и аграрни политики”2020

В периода 27-28.10.2020 г. по традиция се състоя VII Международна научна конференция “Земеделие и снабдяване с храни: пазари и политики” 2020, организирана от Института по аграрна икономика. Конференцията бе открита от  д-р Лозана Василева, зам.министър на земеделието, храните и горите.

“Темите на Седмата международна конференция, организирана  от ИАИ показват, че науката поема подадената и ръка от   бизнеса и икономиката – за  тясна връзка и приложност”- каза  зам.министърът на земеделието Лозана Василева.

И фундаменталната наука в новите обстоятелства  е нужно да стане по-приложна,  каза в приветствието си доц.д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика. Той акцентира, че това изисква не само голям талант и знания, но и голям ресурс.

През вторият ден от конференцията, част от екипа на проект ДИАГРО, ас. Божура Фиданска, доц. д-р Петър Борисов и проф. д-р Димитър Николов представиха доклад “Търсене на дигитални услуги в българското земеделие” с резултати от проведено проучване относно използването и внедряването на дигитални услуги сред земеделските стопани и общините в България.

Голям интрес и добра дискусия се получи сред участниците след представяне на доклада.

 

 

 

 

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“

На 23.10.2020 г. в БТПП по инициатива на Съвета по иновации се състоя Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите, които са част от Селскостопанската академия“. Кръглата маса бе открита и модерирана от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП. Приветствие отправи проф. Мартин Банов, Председател на Селскостопанска академия.

Проф. д-р Димитър Николов, представи дейностите по РП 4, а именно “Бизнес модели в дигиталното земеделие” по проект ДИАГРО “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие”.

След приключването на Кръглата маса се състоя Церемония по награждаването на победителите в трите конкурса на Съвета по иновации за: Най-успешна иновативна фирма за 2019 г.; Най-добър иновативен проект за 2019 г. и за Най-перспективен иновативен старт ъп за 2019 г., която се проведе в голямата конферентна зала А в БТПП.

Междинен отчет проект ДИАГРО

Междинен отчет проект ДИАГРО

В усилена работа и задачи неусетно измина първият етап от изпълнението на проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие”- ДИАГРО.

На 18.09.2020 г. в деловодството на Фонд научни изледвания бе депозиран научен и финансов отчет за Етап 1 на проект ДИАГРО. Много интересни доклади, научни изследвания и анализи, материали, статии и ръководство се създадоха през отчетният период.

Благодарим на всички партньорски организации, а именно Институт по аграрна икономика (базова организация), Аграрен университет гр. Пловдив, Институт по животновъдни науки гр. Костинброд и Нов Български университет за съдействието и добрата работа на изпълнение на проекта.

Информационен семинар гр. Велико Търново

Информационен семинар гр. Велико Търново

На 29.06.2020 г.  със съдействието на Областна служба за съвети в земеделието, гр. Велико Търново се състоя последният от поредицата информационни семинари, срещи-дискусии за въвеждането и използването на дигиталните услуги в сектор Земеделие.

На срещата присъстваха земеделски стопани от райони, занимаващи се с отглеждане на плодове и зеленчуци, животни, пчели. Всички те активно се включиха в дискусията като представиха своите виждания по отношение въвеждането и използването на дигиталните услуги. Споделиха също така кои са основните трудности пред които са изправени за използването на този вид услуги, а именно липсата на информация, знания и опит, както и ограничен финансов ресурс.

Изразяваме своята благодарност към всички участници в срещите за отделеното време, споделеният опит и предложения, както и към колегите от НССЗ, ОДЗ, Бизнес инкубатор гр. Гоце Делчев, Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели и Асоциация на агроекологичните земеделски производители.

 

Информационен семинар гр. Копривщица и гр. Сливен

Информационен семинар гр. Копривщица и гр. Сливен

В периода 25-26.06.2020 г. в гр. Копривщица и гр. Сливен се проведоха поредните информационни семинари, срещи-дискусии със земеделски стопани, местна администрация и власт относно въвеждането и използването на дигиталните услуги в земеделието.

На 25.06. 2020 г. със съдействието на Общинска служба по земеделие, гр, Копривщица се представиха новостите, които предстоят в сектор Земеделие, а именно дигиталните услуги, как да ги използват фермерите в своята производствена практика, подобряване качеството на храните и реализацията на продукцията.

На 26.06.2020 г. със съдействието на Южно-Тракийска Лозаро-Винарска Камара, гр. Сливен се проведе среща дискусия с малки лозаро-винарски производители. На срещата се споделиха възможностите за използване на дигиталните услуги в сектор Лозарство.

Информационен семинар гр. Плевен

Информационен семинар гр. Плевен

На 18.09.2020 г. със съдействието на Областна служба за съвети в земеделието /ОССЗ/ гр. Плевен, се проведе третият от поредицата информационни семинари със участието на земеделски стопани относно въвеждането и използването на дигиталните услуги в земеделието.

На срещата както земеделските стопани, така и представители на ОССЗ споделиха своето мнение и опит по отношение на възможностите и трудностите за използване на дигиталните услуги в своята практика. Също така се дадоха препоръки най-вече относно това какво следва да се предприеме от страна на държавната власт, така че да се улесни използването на тези услиги от всички заинтересовани страни.

Информационен семинар гр. Гоце Делчев

Информационен семинар гр. Гоце Делчев

На 08.06.2020 г. в гр. Гоце Делчев със съдействието на Бизнес инкубатор-Гоце Делчев, се проведе втората среща-дискусия относно въвеждането на дигиталните услуги в земеделието. На срещата се представиха ползите и възможностите от дигитализацията в земеделието.

Г-жа Росица Джамбазова, ръководител на проект  Newbie, осъществяван по програма Хоризонт 2020, представи фокуса на изследването върху новите фермери, техните предизвикателства и неформални мрежи.

Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели представи ползите от сдружаването и добри български практики.

Ключовите елементи от дискусията  бяха: възможна ли е дигитализацията на земеделието в България и конкретно в планинските региони; какви са основните проблеми и предизвикателства за въвеждането на дигиталните услуги; стартирала ли е подготовката за дигитализацията на национално ниво, какви ще са отговорностите на местно ниво, как би засегнала земеделските стопанства, каква ще е цената, може ли малките ферми да си я позволят за да са конкурентоспособни, кой и как ще управлява процеса на различните нива.

Информационен семинар гр. Рудозем

Информационен семинар гр. Рудозем

На 6.06.2020 г. в гр. Рудозем, в конферентна зала на х-л Рубис се състоя първият от поредицата информационни семинар по проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” – ДИАГРО. Семинарът се проведе съвместно с представители на Националното сдружение на малки семейни фермери и преработватели. На срещата участие взеха малки земеделски производители от района, представители на местната власт и общинските служби, както и представители на местния бизнес и неправителствения сектор.

Ас. Божура Фиданска от Института по аграрна икономика представи с презентация целите, задачите и дейностите по проект ДИАГРО. Тя запозна аудиторията с ползите от въвеждането и използването на дигиталните услуги в сектор Земеделие.

Ползотворна дискусия  и добри изводи и препоръки се направиха от работата по фокус групи.

Младият фермер Светлозар Шишков представи своето стопанство, като изложи своите виждания относно трудностите при използването на дигиталните услуги при малките стопанства в планинските райони.

Провеждане на информационни семинари /дискусионни срещи-фокус групи/

Провеждане на информационни семинари /дискусионни срещи-фокус групи/

Бихме искали да уведомим всички участници и заинтересовани страни включени в проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие”- ДИАГРО, че в периода 1-30 Юни 2020 г. ще се осъществят планираните информационни семинари – дискусионни срещи със земеделски производители, представители на общинските и административни институции, местния бизнес и представители на неправителствени организации. Срещите се организират и осъществяват съвместно с Националното сдружение на малките семейни фермери и преработватели, Бизнес инкубатор Гоце Делчев, Общинска служба по земеделие гр. Копривщица, Областани служби за съвети в земеделието гр. Плевен и гр. Велико Търново и Югоизточна Тракийска лозаро-винарска камара гр. Сливен.

График за провеждане на информационните семинари:

6.06.2020 г. гр. Рудозем; 8.06.2020 г. гр. Гоче Делчев; 18.06. 2020 г. гр. Плевен; 25.06.2020 г. гр. Копривщица, 26.06.2020 г. гр. Сливен и 29.06.2020 г. гр. Велико Търново.

На срещите ще се представят целите, задачите и дейностите на проект ДИАГРО, както и ще се проведат дискусии посредством фокус групи със всички заинтересовани страни относно въвеждането и използването на дигиталните услуги в сектор земеделие.

За повече информация, моля да се свържете с администрацията на проекта на посочените форми за контакт на ел. страница.

Акценти от провеждането на информационен семинар

Акценти от провеждането на информационен семинар

На 7-8. 11. 2019 г. в гр. Копривщица се проведе информационен семинар за изпълнението на проект “Теоретични модели за развитие на дигиталните услуги” (ДИАГРО). По време на семинара се представиха резултатите от дейностите включени в работен пакет 2 “Съвместно иновативно изграждане на научна концепция за дигитално земеделие”. Доц. д-р Петър Борисов, ръководител на работен пакет 2 от Аграрен университет, гр. Пловдив, представи Ръководство за привличане на заинтересованите страни. Учени от всички партньорски организации представиха своите доклади по извършените дейности включени в  работния пакет. Гл. ас. д-р Полина Михова и гл. ас. д-р Красимир Костенаров, Нов български университет представиха доклад “Дигиталните услуги в сферата на земеделието”, гл.ас. д-р Евгени Петков, Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд представи доклад “Дигиталните услуги в сектор  “Животновъдство” и ас. Божура Фиданска, Институт по аграрна икономика, гр. София представи доклад “Въвеждане и използване на дигиталните услуги на ниво общини “.

Проф. Димитър Николов, Институт по аграрна икономика и ръководител на проекта и доц. д-р Теодор Радев ръководител на работен пакет 3 “Инвентаризация и анализ на съществуващите знания и модели”, Аграрен университет, гр. Пловдив представиха дейностите за изпълнение на работен пакет 3. В хода на семинара се обсъди и прие дефиниция за понятието “дигитално земеделие”, разработиха се критерии за изчисление на „Индекс за цифровизацията в земеделието“. Освен това се обсъдиха  насоките за изготвяне на набор от карти и анализ на търсенето и предлагането на дигиталните услуги, както и се определиха критериите за идентифициране на районите за изследване.

Представиха се и бяха обсъдени дейностите по разпространение и публичност на проекта. По време на дискусията се взе решение за участие в международната изложба АГРА 2020 в гр. Пловдив.