Проф. д-р Димитър Николов Николов

Проф. д-р Димитър Николов Николов

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: dnik_sp@yahoo.com

Образование

  • Магистър- Аграрна икономика, Университет за световно и национално стопанство, София – 1978-1983 г.
  • Доктор по икономика, Селскостопанска академия, Институт по аграрна икономика (ИАИ), София– 1991 г.

Заемани длъжности за последните пет години

  • Професор – от януари 2015 г.
  • Доцент – до януари 2015 г.
  • От 2013 г. – 2018 г. директор

Основна област и подобласти на научни изследвания

Структурната реформа в земеделието; Финансови аспекти на използването на фондовете на ЕС; Земеделска и селска финансова политика; Развитие на селските райони; Качество на храните; Управление и маркетинг на земеделското стопанство.