Докторант Антон Митов

Докторант Антон Митов

Базова организация: Институт по аграрна икономика

e-mail: anton.mitov@gmail.com

Образование

Висше-магистър, УНСС, специалност „Аграрна икономика“

Заемани длъжности за последните пет години

Асистент в ИАИ София България

Основна област и подобласти на научни изследвания

Еко-управление в селското стопанство