„Цифровизация в пчеларството: ползи и предизвикателства“

„Цифровизация в пчеларството: ползи и предизвикателства“

На 8 Март 2019 г. се проведе  Националната конференция „Цифровизация в пчеларството: ползи и предизвикателства“.  Участие в конференцията взеха еврокомисар Мария Габриел – „Цифрова икономика и общество“, еврокомисар Фил Хоган – „Земеделие и развитие на селските райони“, г-н Марио Милушев, Директор „Развитие на селските райони и предприсъединителна помощ“ към Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, г-н Ив Пендауен, ръководител на сектор „Дирекция А“ в Главна дирекция „CONECT“ на ЕК. Проф. д-р Димитър Николов, ръководител на проект „Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие“ (ДИАГРО) запозна участниците с дейностите, целите и участниците в проекта. Той обърна внимание, че пчеларството също е обект на изследването. В конференцията взеха участие и членове на научния колектив от Института по животновъдни науки гр. Костинброд, чиято изследователска дейност е в областта на пчеларството. Участниците в конференцията проявиха интерес към проекта като беше обърнато специално внимание на значението на научните изследвания за развитие на дигиталното земеделие.