Проект ДИАГРО на Втория национален форум на младите фермери

Проект ДИАГРО на Втория национален форум на младите фермери

На 30 май 2019 г. в Аграрен университет гр. Пловдив се проведе Втория национален форум на младите фермери. На него доц. д-р Петър Борисов предсатви подробно дейностите, целите, задачите и предвидените резултати заложени при изпълнението на проект ‘Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие” ДИАГРО. В качеството си на ръководител на РП 2 “Съвместно иновативно изграждане на научна конференция за дигитално земеделие” обърна внимание на предварителните резултати от проведено анкетно проучване относно въвеждането на дигиталните услуги сред земеделските производители, преработватели и фермери.

Интересът към навлизащите цифрови технологии е голям особено към младите хора, които се стремят с иновативни подходи да развиват своя бизнес.