Провеждане на информационни семинари /дискусионни срещи-фокус групи/

Провеждане на информационни семинари /дискусионни срещи-фокус групи/

Бихме искали да уведомим всички участници и заинтересовани страни включени в проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие”- ДИАГРО, че в периода 1-30 Юни 2020 г. ще се осъществят планираните информационни семинари – дискусионни срещи със земеделски производители, представители на общинските и административни институции, местния бизнес и представители на неправителствени организации. Срещите се организират и осъществяват съвместно с Националното сдружение на малките семейни фермери и преработватели, Бизнес инкубатор Гоце Делчев, Общинска служба по земеделие гр. Копривщица, Областани служби за съвети в земеделието гр. Плевен и гр. Велико Търново и Югоизточна Тракийска лозаро-винарска камара гр. Сливен.

График за провеждане на информационните семинари:

6.06.2020 г. гр. Рудозем; 8.06.2020 г. гр. Гоче Делчев; 18.06. 2020 г. гр. Плевен; 25.06.2020 г. гр. Копривщица, 26.06.2020 г. гр. Сливен и 29.06.2020 г. гр. Велико Търново.

На срещите ще се представят целите, задачите и дейностите на проект ДИАГРО, както и ще се проведат дискусии посредством фокус групи със всички заинтересовани страни относно въвеждането и използването на дигиталните услуги в сектор земеделие.

За повече информация, моля да се свържете с администрацията на проекта на посочените форми за контакт на ел. страница.