Междинен отчет проект ДИАГРО

Междинен отчет проект ДИАГРО

В усилена работа и задачи неусетно измина първият етап от изпълнението на проект “Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие”- ДИАГРО.

На 18.09.2020 г. в деловодството на Фонд научни изледвания бе депозиран научен и финансов отчет за Етап 1 на проект ДИАГРО. Много интересни доклади, научни изследвания и анализи, материали, статии и ръководство се създадоха през отчетният период.

Благодарим на всички партньорски организации, а именно Институт по аграрна икономика (базова организация), Аграрен университет гр. Пловдив, Институт по животновъдни науки гр. Костинброд и Нов Български университет за съдействието и добрата работа на изпълнение на проекта.