Информационен семинар

Информационен семинар

На 7-8.11.2019 г. в гр. Копривщица ще се състои информационен семинар за изпълнението на проект ДИАГРО.

Очаква се участниците от всички партньорски организации и базовата организация да представят своите проучвания по РП 2 “Съвместно иновативно изграждане на научна концепция за дигитално земеделие”, а именно: доц. д-р Петър Борисов, Аграрен университет ще представи ръководство за привличане на ключовите заинтересовани страни на всяко съответно ниво на анализ; гл. ас. д-р Полина Михова, Нов български университе ще представи доклад за дигиталните услуги в сферата на земеделието; гл. ас. д-р Евгени Петков, Институт по животновъдни науки- гр. Костинброд ще представи доклад за цифровите услуги в сектор “Животновъдство” и ас. Божура Фиданска, Институт по аграрна икономика ще представи доклад за използване и въвеждане на цифровите услуги на ниво общини.

През втория ден от семинара доц. д-р Теодор Радев, Аграрен университет като ръководител на РП 3 “Инвентаризация и анализ на съществуващите знания и модели” ще представи насоките за изготвяне на набор от карти за установеното търсене и предлагане на дигиталните услуги в земеделието.