Информационен семинар гр. Плевен

Информационен семинар гр. Плевен

На 18.09.2020 г. със съдействието на Областна служба за съвети в земеделието /ОССЗ/ гр. Плевен, се проведе третият от поредицата информационни семинари със участието на земеделски стопани относно въвеждането и използването на дигиталните услуги в земеделието.

На срещата както земеделските стопани, така и представители на ОССЗ споделиха своето мнение и опит по отношение на възможностите и трудностите за използване на дигиталните услуги в своята практика. Също така се дадоха препоръки най-вече относно това какво следва да се предприеме от страна на държавната власт, така че да се улесни използването на тези услиги от всички заинтересовани страни.