Информационен семинар гр. Копривщица и гр. Сливен

Информационен семинар гр. Копривщица и гр. Сливен

В периода 25-26.06.2020 г. в гр. Копривщица и гр. Сливен се проведоха поредните информационни семинари, срещи-дискусии със земеделски стопани, местна администрация и власт относно въвеждането и използването на дигиталните услуги в земеделието.

На 25.06. 2020 г. със съдействието на Общинска служба по земеделие, гр, Копривщица се представиха новостите, които предстоят в сектор Земеделие, а именно дигиталните услуги, как да ги използват фермерите в своята производствена практика, подобряване качеството на храните и реализацията на продукцията.

На 26.06.2020 г. със съдействието на Южно-Тракийска Лозаро-Винарска Камара, гр. Сливен се проведе среща дискусия с малки лозаро-винарски производители. На срещата се споделиха възможностите за използване на дигиталните услуги в сектор Лозарство.