Информационен семинар гр. Гоце Делчев

Информационен семинар гр. Гоце Делчев

На 08.06.2020 г. в гр. Гоце Делчев със съдействието на Бизнес инкубатор-Гоце Делчев, се проведе втората среща-дискусия относно въвеждането на дигиталните услуги в земеделието. На срещата се представиха ползите и възможностите от дигитализацията в земеделието.

Г-жа Росица Джамбазова, ръководител на проект  Newbie, осъществяван по програма Хоризонт 2020, представи фокуса на изследването върху новите фермери, техните предизвикателства и неформални мрежи.

Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели представи ползите от сдружаването и добри български практики.

Ключовите елементи от дискусията  бяха: възможна ли е дигитализацията на земеделието в България и конкретно в планинските региони; какви са основните проблеми и предизвикателства за въвеждането на дигиталните услуги; стартирала ли е подготовката за дигитализацията на национално ниво, какви ще са отговорностите на местно ниво, как би засегнала земеделските стопанства, каква ще е цената, може ли малките ферми да си я позволят за да са конкурентоспособни, кой и как ще управлява процеса на различните нива.