Информационен семинар гр. Велико Търново

Информационен семинар гр. Велико Търново

На 29.06.2020 г.  със съдействието на Областна служба за съвети в земеделието, гр. Велико Търново се състоя последният от поредицата информационни семинари, срещи-дискусии за въвеждането и използването на дигиталните услуги в сектор Земеделие.

На срещата присъстваха земеделски стопани от райони, занимаващи се с отглеждане на плодове и зеленчуци, животни, пчели. Всички те активно се включиха в дискусията като представиха своите виждания по отношение въвеждането и използването на дигиталните услуги. Споделиха също така кои са основните трудности пред които са изправени за използването на този вид услуги, а именно липсата на информация, знания и опит, както и ограничен финансов ресурс.

Изразяваме своята благодарност към всички участници в срещите за отделеното време, споделеният опит и предложения, както и към колегите от НССЗ, ОДЗ, Бизнес инкубатор гр. Гоце Делчев, Национално сдружение на малките семейни фермери и преработватели и Асоциация на агроекологичните земеделски производители.