Акценти от провеждането на информационен семинар

Акценти от провеждането на информационен семинар

На 7-8. 11. 2019 г. в гр. Копривщица се проведе информационен семинар за изпълнението на проект “Теоретични модели за развитие на дигиталните услуги” (ДИАГРО). По време на семинара се представиха резултатите от дейностите включени в работен пакет 2 “Съвместно иновативно изграждане на научна концепция за дигитално земеделие”. Доц. д-р Петър Борисов, ръководител на работен пакет 2 от Аграрен университет, гр. Пловдив, представи Ръководство за привличане на заинтересованите страни. Учени от всички партньорски организации представиха своите доклади по извършените дейности включени в  работния пакет. Гл. ас. д-р Полина Михова и гл. ас. д-р Красимир Костенаров, Нов български университет представиха доклад “Дигиталните услуги в сферата на земеделието”, гл.ас. д-р Евгени Петков, Институт по животновъдни науки, гр. Костинброд представи доклад “Дигиталните услуги в сектор  “Животновъдство” и ас. Божура Фиданска, Институт по аграрна икономика, гр. София представи доклад “Въвеждане и използване на дигиталните услуги на ниво общини “.

Проф. Димитър Николов, Институт по аграрна икономика и ръководител на проекта и доц. д-р Теодор Радев ръководител на работен пакет 3 “Инвентаризация и анализ на съществуващите знания и модели”, Аграрен университет, гр. Пловдив представиха дейностите за изпълнение на работен пакет 3. В хода на семинара се обсъди и прие дефиниция за понятието “дигитално земеделие”, разработиха се критерии за изчисление на „Индекс за цифровизацията в земеделието“. Освен това се обсъдиха  насоките за изготвяне на набор от карти и анализ на търсенето и предлагането на дигиталните услуги, както и се определиха критериите за идентифициране на районите за изследване.

Представиха се и бяха обсъдени дейностите по разпространение и публичност на проекта. По време на дискусията се взе решение за участие в международната изложба АГРА 2020 в гр. Пловдив.